Prikaz mirotvornih projekata u časopisu DANI, novembar, 2009.

 

časopis DANI, strana 18.            časopis DANI, strana 19.

(kliknite na sliku da je uveličate).