PANEVROPSKI DUNAVSKI MIROTVORIJUM

Prezentacija projekta PANEVROPSKOG DUNAVSKOG MIROTVORIJUMA (PDF)
Danubian Peacecreator (PDF)
Prikaz Dunavskog mirotvorijuma u Politici (PDF)