Самостална ауторска мултимедијална културолошка изложба
„СТРАТЕШКИ КРЕАТИВНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО-
КАРТОГРАФСКИ ПРОЈЕКТИ ЗА СРЕДЊЕ ПОДУНАВЉЕ“
архитекте Војислава Д. Девића, академика МСА